Ontslag door het gebruik van ‘gratis’ crème

Een verkoopster van een drogisterij is op staande voet ontslagen omdat ze zonder toestemming van de werkgever gebruik heeft gemaakt van een ‘gratis’ crème die uitsluitend bedoeld was om mee te geven aan klanten die voor een bedrag van minimaal € 10,00 kochten.

Nadat de filiaalmanager het gebruik van de crème op één van de beveiligingsbeelden had opgemerkt is de verkoopster op staande voet ontslagen wegens diefstal. De verkoopster vocht het ontslag aan en eiste een billijke vergoeding en een ontslagvergoeding van ruim € 40.000,00.

De verkoopster vond het ontslag veel te ver gaan en dat een minder vergaande sanctie ook had kunnen volstaan. Ze gaf aan dat ze de crème heeft gebruikt om klanten beter te kunnen adviseren en was van mening dat de werkgever geen schade had geleden doordat het een gratis crème was. Het bedrijfsreglement waarin staat dat het niet toegestaan is gratis producten weg te nemen of te gebruiken als niet aan de actievoorwaarden is voldaan, had ze niet ontvangen.

De rechter oordeelde dat de belangen van de werkgever groter waren dan de belangen van de werknemer. De verkoopster werd geacht voldoende bekend te zijn met het bestaan en de inhoud van de gedragsregels die op de personeelssite staan. De rechter oordeelde dan ook dat sprake is van een dringende reden en een rechtsgeldig ontslag omdat de verkoopster zich schuldig heeft gemaakt aan het onrechtmatig toe-eigenen van de crème. De rechter heeft de verkoopster veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding omdat ze was vertrokken zonder de opzegtermijn in het arbeidscontract in acht te nemen en daarnaast werd ze veroordeeld tot betaling van de juridische kosten van ongeveer 400 euro omdat ze de rechtszaak heeft verloren.