Ontbreken leveringsvoorwaarden groot risico voor MKB

45% van alle ondernemers gebruikt géén of gedateerde algemene voorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek onder het MKB. Slechts 30% van het MKB controleert minstens eens per jaar de gebruikte leveringsvoorwaarden in de communicatie met afnemers en leveranciers. Het ontbreken van leveringsvoorwaarden of hanteren van onvolledige leveringsvoorwaarden leidt vaak tot kostbare conflicten.

JuriVista helpt het MKB om algemene voorwaarden op te stellen of om deze een update te geven. Algemene of leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht maar kunnen wel een hoop gedoe voorkomen bij bijvoorbeeld onenigheid over de levering van een product of dienst, de betaling of bij garantie. De kans op conflicten is aanzienlijk bij geen actuele voorwaarden. Conflicten zijn meestal kostbare aangelegenheden voor ondernemers zoals rekeningen die (voorlopig) niet betaald worden of de kosten van een in te schakelen jurist. Uit onderzoek blijkt ook dat er een relatie is tussen de omvang van een organisatie en het hebben van geactualiseerde voorwaarden; hoe groter een onderneming, hoe vaker er actuele voorwaarden aanwezig zijn.

Actualiseren van algemene of leveringsvoorwaarden is onmisbaar in deze tijd. Het periodiek laten controleren van deze voorwaarden door een specialist is echt aan te bevelen. Verder is het ook belangrijk om actuele voorwaarden duidelijk te communiceren met afnemers en leveranciers. JuriVista helpt het MKB om deze communicatie op de juiste wijze op te zetten. Heeft u vragen, wij helpen u graag!