Na de VAR, de Wet DBA volgt nu de Opdrachtgeversverklaring

De VAR (Verklaring Arbeids Relatie), jarenlang bekend als overeenkomst tussen opdrachtgevers en zzp-ers, is in 2016 vervangen door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Deze nieuwe regelgeving zou de arbeidsrelatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers regelen aan de hand van modelovereenkomsten die door de belastingdienst werden goedgekeurd. De bedoeling was om voorafgaande aan het werk duidelijkheid over de arbeidsrelatie te bieden zodat achteraf geen premies of loonheffingen hoeven te worden betaald als blijkt dat een opdrachtnemer feitelijk een zelfde arbeidsrelatie had als een normale werknemer.

In 2017 liep de kritiek op de DBA zo hoog op dat de minister heeft besloten de DBA voorlopig in de koelkast te zetten. Het nieuwe kabinet Rutte III komt met een nieuwe Opdrachtgeversverklaring met een aantal bepalingen:

  • Voor zzp-ers volgt er een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief voor het werk dat overeenkomt tot 125% van het minimumloon. Dit tarief ligt dan vermoedelijk tussen € 15,00 en € 18,00 per werkuur voor de duur van minstens 3 maanden.
  • Voor zzp-ers boven het lage tarief wordt door de opdrachtgever een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd die duidelijkheid en zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. Deze verklaring is verkrijgbaar via een webmodule waar de opdrachtgever voorafgaande aan het werk de vrijwaring van loonbelastingen en premies werknemersverzekeringen ontvangt.
  • De gezagsverhouding tussen opdrachtgever en zzp-er wordt verder verduidelijkt.

Na het invoeren van de nieuwe regels wordt waarschijnlijk één jaar een terughoudend boetebeleid door de belastingdienst gevoerd waardoor de markt tijd krijgt om aan de nieuwe regels te wennen. De belastingdienst krijgt hierin een coachende rol.