Mishandeling vrouw kost verzekeraar € 100.000

Dat iemand een taakstraf krijgt voor een duw met ernstig letsel tot gevolg, betekent niet automatisch dat er sprake was van crimineel gedrag zoals bedoeld in de opzetclausule van een aansprakelijkheidsverzekering. Dat oordeelde de rechtbank Den Haag in een zaak tegen een verzekeraar. Er ontstaat een verhitte discussie tussen twee buren. De gemoederen lopen hoog op dat de buurman zijn buurvrouw met twee handen tegen de schouders duwt. De buurvrouw valt achterover met haar achterhoofd op een tuintegel. In het ziekenhuis wordt ze in coma gehouden, moet ze een halfjaar revalideren en blijft ze daarna kampen met chronische hoofdpijn.

De buurman wordt veroordeeld tot een taakstraf van 120 uren. Niet lang daarna eist de buurvrouw een vergoeding van de materiële schade van € 85.000 en € 100.000 aan letselschade. De rechtbank kent € 64.000 toe voor de materiële schade en € 29.000 voor de letselschade. De man wil dat zijn verzekeraar deze bedragen vergoed maar dit wordt geweigerd met een beroep op de bekende opzetclausule. Volgens de verzekeraar is de duw van dekking uitgesloten omdat de schade veroorzaakt is door opzettelijk wederrechtelijk handelen. De rechtbank concludeert nog wel dat het schadevoorval voldoet aan toepassing van de opzetclausule, de duw was opzettelijk en wederrechtelijk. Het letsel moet volgens de rechter beoordeeld worden als een te verwachten gevolg van de duw achterwaarts. Daarbij maakt het niet uit of de buurman zich bewust was van de gevolgen. En toch mag de verzekeraar volgens de rechter geen beroep doen op de opzetclausule omdat er geen sprake was van een ‘criminele’ gedraging, zoals de verzekeraar betoogde. Het beroep op de opzetclausule faalde en de verzekeraar moet een toegekende schadevergoeding, inclusief de proceskosten, betalen van ruim € 100.000.