Minderjarige verdachten

De Kinderombudsman heeft recentelijk een onderzoek gedaan waaruit gebleken is dat het vaak mis gaat bij het aanhouden en vastzetten van minderjarigen. Op grond van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties mag een kind alleen in het uiterste geval worden opgesloten. Die afweging wordt volgens de Ombudsman niet altijd zorgvuldig gedaan. De impact van opsluiting op een kind is erg groot en vaak gaat het om een relatief klein vergrijp.

De overheid heeft nu o.a. het Wetboek van Strafvordering aanpast waardoor minderjarige verdachten geen afstand meer kunnen doen van het recht op rechtsbijstand. Verder krijgen de minderjarigen een piketadvocaat aangewezen indien zij in de avonduren gaan en zich de volgende dag moeten melden voor verhoor. Vóór de wetswijziging verliest een minderjarige dat recht zodra hij of zij wordt vrijgelaten. Door de wetswijziging hoeft een minderjarige dus niet langer dan strikt noodzakelijk op het politiebureau te blijven en is hij ook in een later verhoor verzekerd van rechtshulp door een advocaat die vergoed wordt door de overheid.