Minder spijbelaars voor de rechter

Het aantal van spijbelen verdachte jongeren dat zich voor de rechter moet verantwoorden daalt. De oorzaak: de onderliggende problematiek wordt beter aangepakt. Een gang naar de rechter niet altijd de beste oplossing, aldus jeugdrechter mevrouw Tempel. Vorig jaar deed de rechter uitspraak in bijna 3200 zaken waarbij verdenking was van overtreding van de Leerplichtwet, tegen nog zo’n 3600 zaken in 2015.

De jeugdrechter noemt de daling het een logische gevolg van de nieuwe aanpak. De afgelopen jaren is er volgens haar een verschuiving geweest van zaken die voor de rechter komen naar een aanpak die gericht is op de problemen die spijbelen veroorzaken. Voor kinderen die in hun puberteit de grenzen opzoeken staat daar dan gewoon een straf voor, meestal een taakstraf. Maar vaker nog is er sprake van onderliggende problematiek waarbij een straf niet altijd iets toevoegt aan de oplossing van het probleem. Zo kan een depressie de onderliggende oorzaak zijn van spijbelgedrag. De rechter denkt dat het vinden van de oorzaak een oplossing is om spijbelen tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn in de aanpak tegen spijbelen het OM en de leerplichtambtenaar nauwer met elkaar gaan samenwerken en er is meer aandacht voor de onderliggende problemen van jongeren. Dan is een gang naar de rechter in veel gevallen helemaal niet meer nodig.