Meeste oorzaak grote branden woningen: roken en koken

Tweederde van de fatale woningbranden ontstaat door menselijk handelen. Opvallend is dat onvoorzichtigheid bij roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak is, gevolgd door onvoorzichtigheid bij het koken (15%). Ongeveer één op de zeven fatale woningbranden is ontstaan door een technische oorzaak in elektrische apparatuur in de woning.

De helft van de woningbranden is ontstaan in de woonkamer, gevolgd door de keuken (30%) en de slaapkamer (15%). Oudere mensen zijn oververtegenwoordigd in de statistieken van de brandslachtoffers. Twee derde van de slachtoffers was 60 jaar of ouder en een derde hiervan was ouder dan 80 jaar. In eerdere nieuwsbrieven hebben we al eens gewezen op het risico van diverse handelingen die ogenschijnlijk als normaal in het dagelijkse huishoud patroon passen maar die wel een verhoogd brandgevaar opleveren. Denk aan het voortdurend opladen van de accu’s van mobiele telefoons of iPad’s, een toenemend aantal apparatuur dat veel van de in de woning aanwezige (verouderde) bestaande electriciteitsleidingen vergt of het overtallige gebruik van diverse (gekoppelde) verlengsnoeren. Daarnaast is er ook sprake van jeugd dat elkaar via sociale media opzoekt, ‘in’ is voor een snel opgezet feestje waarbij veelal ook sprake is van onzorvuldigheden. Het risico op brand ligt, bij wat er ook in het huis plaatsvindt, altijd op de loer. We kunnen in onze huishoudelijke organisatie dan ook niet voorzichtig genoeg zijn. Blijf voortdurend controleren en nazien of het huis voldoende brandveilig is.