Meerschap aansprakelijk voor duik in ondiep water

In 2012 overkomt een zwemmer ernstig letsel bij een duik in de Groningse waterplas Hoornse Meer. De man duikt vanaf de kant het meer in en raakt hierbij met zijn hoofd de bodem. Een dwarslaesie is het onfortuinlijke gevolg. De man is verlamd geraakt, is hierdoor aan een rolstoel gebonden en kan ook niet meer werken.

Meerschap, die het beheer heeft over de Hoornse Meer, wordt vervolgens aansprakelijk gesteld omdat het volgens de advocaat van de man de bezoekers onvoldoende heeft gewaarschuwd dat het ondiep water betreft en dat het gevaarlijk is daar om te duiken.

Na een jarenlange procedure is de man in het gelijk gesteld door de rechter en draait het Meerschap op voor het inkomstenverlies dat de man sindsdien lijdt en een smartengeld vergoeding. Over de hoogte van de vergoeding wordt momenteel overlegd.

Een ongeval door nalatigheid met een zeer ongelukkig vervolg als gevolg. Nalatigheid is een juridisch begrip en levert voor de daarin falende partij meestal aansprakelijkheid op. Tenzij de aansprakelijk gestelde partij een hoge mate van overmacht kan aantonen waardoor deze in de schuld (deels) kan worden vrijgepleit. Nalatigheid, het niet in acht nemen van de hoogste mate van veiligheid en aandacht voor mensen en / of bezoekers, het gebeurt vaker. Bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van werkzaamheden of bij een concert. En het gebeurt vaak onder publiek dat bv. een wedstrijd bezoekt. Een werkgever, een beheerder of een organisator dient dan ook voortdurend aandacht te schenken aan veiligheid en daarin de hoogste mate van zorgvuldigheid voor derden betrachten.