Man veroordeelt voor diefstal door partner

Een werkgever bracht onlangs een opmerkelijke zaak voor de rechter. Zijn werkneemster bleek bijna 6 ton verduisterd te hebben. De werkgever start vervolgens een procedure tegen de echtgenoot. Daarbij beroept de werkgever zich op het huwelijksvermogen, maar ook op onrechtmatige daad en tenslotte op ongerechtvaardigde verrijking.

De rechter stelt dat het gestolen vermogen tot het gezamenlijke huwelijksvermogen behoort. De echtgenoot is echter alleen hoofdelijk aansprakelijk voor verbintenissen die behoren tot de normale gang van huishouding hetgeen hier natuurlijk niet opgaat. Ook de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad kan niet worden toegekend aangezien niet bewezen is dat de echtgenoot van de verduistering op de hoogte was. De extra inkomsten heeft de man nooit opgemerkt, aangezien zijn vrouw de administratie regelde. De rechter oordeelde dat de werkgever is verarmd en dat het geld in het gezamenlijke vermogen van de echtelieden is gekomen waardoor ook de echtgenoot is verrijkt ten koste van de werkgever. De echtgenoot dient het bedrag terug te betalen waarvan kan worden aangetoond dat hij hier profijt van heeft gehad.