Mag een werkgever het eetpatroon van de werknemer bepalen?

Steeds meer werkgevers zien het als hun taak om werknemers aan te spreken op ongezond eetgedrag. Maar mag een werkgever van zijn werknemers verlangen dat ze afvallen, geen kroketten eten tijdens de lunch en naar de sportschool gaan?

Wettelijk is een werkgever verplicht maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat werknemers schade, ook psychische, lijden door de uitoefening van hun werkzaamheden. Denk aan maatregelen die structureel overwerk moeten voorkomen of het stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Opname van vakantiedagen draagt aan de (psychische) gezondheid. Ook moeten werkgevers alert zijn op signalen die duiden op overbelasting.

Maar wat als een werkgever regels wil stellen aan het eetpatroon van zijn personeel om overgewicht te voorkomen? Dan begeeft hij zich immers in de privé-sfeer van zijn personeel. Dit wordt waarschijnlijk eerder getolereerd als de ongezonde leefwijze een veilige en adequate uitoefening van het werk in de weg staat. Bij werknemers die aan strenge conditie-eisen moeten voldoen, zoals gymleraren, brandweermannen en persoonsbeveiligers. Maar dit is ook denkbaar bij personal trainers. Die kunnen in hun voorbeeldfunctie zelf niet aan overgewicht lijden.

Werkgevers mogen zich niet te veel bemoeien met het voedings- en bewegingspatroon van hun werknemers. Tegelijkertijd mag een werkgever ook niet de ogen sluiten voor ongezonde situaties op het werk. Een ‘zwaar’ dilemma voor werkgevers dus!