Letselschade tijdens personeelsfeest

De personeelsvereniging organiseert voor de werknemers een spannend uitje. Maar tijdens dit uitje loopt één van de werknemers letsel op. Wat nu? Dit overkwam een 63-jarige man die met meerdere collega’s in een escaperoom was opgesloten. Na verschillende opdrachten, raadsels en puzzels had de groep de code gekraakt die toegang verschafte tot de uitgang. Het hek ging open, het trapgat werd gevuld met mist, felle lampen aan, lichtflitsen en hard geluid. De man hield zich bij het afdalen vast aan de trapleuning maar deze hield te vroeg op. Hij viel en liep een zware beenbreuk op.

De man stelt de escape-room aansprakelijk en eist vergoeding van zijn letselschade wegens de gevaarlijke trap, onvoldoende instructies en waarschuwingen. De man was vóór de val ernstig gedesoriënteerd door de mist, felle lampen en de harde geluiden. De eigenaren van de escape-room beroepen zich op een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Volgens hen had de personeelsvereniging de mogelijkheid gekregen om vooraf de escape-room te bekijken en zich te oriënteren maar heeft daar geen gebruik van gemaakt. De eigenaren beroepen zich eveneens op de afgegeven instructies én dat overal borden met veiligheidsvoorschriften hangen. En tot slot: de man had het spel op ieder moment kunnen afbreken.

De rechter oordeelde anders: de escape-room is aansprakelijk en slachtoffer krijgt de schade vergoed omdat de feitelijke situatie in de escape-room gevaarzettend was en dit brengt onrechtmatigheid in de zin van artikel 6:162 BW met zich mee. Van eigen schuld van het slachtoffer is volgens de rechtbank geen sprake.