Lekkageschade door veroudering sanitair

Regelmatig wordt bij ons een lekkageschade aan het plafond, de muren of de inboedel gemeld dat is ontstaan door lekkage van water vanuit een sanitaire omgeving, zoals de badkamer of het toilet. Meestal zijn de vloeren en muren van de badkamer voorzien van tegels met voegen en zijn de randen daarvan dicht gekit.

Wordt echter aan de voegen en de kitnaden geen onderhoud gepleegd, dan kan het voorkomen dat na een aantal jaren de voegen langzamerhand gaan doorlekken en zijn de kitnaden inmiddels poreus geworden. Een kitnaad wordt al poreus vanaf circa 4 jaren.

In de polisvoorwaarden van de woonhuis- en de inboedelverzekering staat met betrekking tot deze waterschaden expliciet vermeld dat vergoeding van directe schade én de gevolgschade wegens achterstallig onderhoud niet gedekt is. Immers, deze polissen dekken alleen plotselinge en onzekere schadegebeurtenissen. De teleurstelling is groot als blijkt dat het openbreken van betegelde wanden en vloeren om de lekkage te ontdekken en het herstelwerk daarvan niet vergoed wordt. Deze teleurstelling is eenvoudig te voorkomen. Wij adviseren iedereen om periodiek onderhoud te plegen aan de voegen en kitnaden in uw badkamer of toilet en ook te administreren wanneer u dit voor het laatst verricht heeft.