Klachtenloket voor kleine ondernemers

Consumenten hadden al de mogelijkheid om hun klachten over de dienstverlening van banken of verzekeraars bij het KiFiD in te dienen; sinds juli 2018 is deze mogelijkheid voortaan ook aanwezig voor kleine ondernemers.

KiFiD staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de afwikkeling van een schademelding of met een afwijzing van een hypotheekaanvraag en u vindt dat u wel volledig in uw recht staat, dan kunt u terecht bij het KiFiD. In 2017 klaagden zo’n 6.000 consumenten bij het KiFiD over handelingen of besluitvorming van hun bank of verzekeraar. Niet in de laatste plaats geadviseerd en begeleid door het advieskantoor dat zich achter de consument schaart. In 42% van de zaken heeft KiFiD succesvol bemiddeld tussen de consument en de financïele dienstverlener. Wat voor de particuliere consumenten al enkele jaren een goede mogelijkheid is, wil het KiFiD het loket nu ook open stellen voor kleine ondernemers. Op dit moment kunnen ondernemers alleen nog via de rechter proberen hun eventuele gelijk te halen. Door het klachtenloket kan de duur van de procedure sterk worden verkort. Over de succesvolle 42% van de ingediende klachten gaat ook een signaal uit naar de banken en verzekeraars. In veel zaken kunnen deze partijen hun dienstverlening verbeteren en klachtenprocedures voorkomen. De uitbreiding van het klachtenloket voor ondernemers zal dit besef verder doen toenemen.