Kentekenregistratie en APK-plicht voor trekkers in 2019

De Europese Unie is voor Nederland onverbiddelijk omtrent de invoering van een kenteken- en APK-plicht voor trekkers op de openbare weg. Nederland is het laatste land in Europa waar deze plicht voor trekkers nog niet is ingevoerd. Nederland is inmiddels formeel in gebreke gesteld en daarom wordt in januari 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om trekkers van de kenteken- en APK-plicht te voorzien.

In Nederland rijden circa 270.000 trekkers rond. De meeste daarvan blijven op het eigen terrein of landerijen en hoeven daardoor geen kenteken te voeren. Volgens de minister vallen de trekkers die wél op de openbare weg rijden onder de nieuwe wet van de kentekenplicht. Kentekenregistratie is belangrijk voor een goede afwikkeling van verkeersongevallen en snelheidscontroles. De methode moet derhalve ook bijdragen aan grotere verkeersveiligheid. De Tweede Kamer heeft de invoering van de nieuwe wet sinds 2016 al kunnen tegenhouden maar inmiddels zijn alle politieke partijen, behalve de PVV, overstag. Wel is afgesproken om voor deze kentekenregistratie geen opcenten of motorrijtuigenbelasting te heffen.