Internationale signalering binnen 2 uur in 95% van autodiefstallen

De doelstelling om voor alle gestolen gekentekende voertuigen binnen 2 uur na aangifte een internationale diefstalsignalering te realiseren wordt in 95% van de gevallen gehaald. ‘Centrale aangifte maakt het autodieven lastig”, stelt Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

De kans dat een gestolen voertuig weer wordt teruggevonden en de daders aangehouden zijn is in de eerste uren na de diefstal het grootst. Om het gewenste doel te bereiken werden de krachten van alle betrokken partijen gebundeld bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit te Veendam. De medewerkers van de Politie, he RDW en de VbV werken samen binnen één proces om alle relevante informatie van de auto en de diefstal te verzamelen en te verwerken. Door de aangifte op één centraal punt op te nemen is de kwaliteit van de verzamelde gegevens verhoogd. Gespecialiseerde medewerkers vullen gegevens van de aangever direct aan met informatie uit andere bronnen en zo wordt direct een verrijkte aangifte in alle opsporingssystemen geplaatst. Door het verbeterde aangifteproces is de pakkans van autodieven daadwerkelijk vergroot. 95% score op alle autodiefstallen kan met recht een succesvolle inzet worden genoemd.