Instemming wet toekenning collectieve schadeclaim

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waardoor burgers en bedrijven die massaal schade lijden voortaan samen naar de rechter kunnen stappen om hun schade vergoed te krijgen. De nieuwe procedure voorziet in een behoefte van consumenten en bedrijven waarbij partijen in één keer duidelijkheid krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat er bij massaschade eindeloos individuele rechtszaken komen als iemand de dupe is geworden van bijvoorbeeld een financieel product met te hoog berekende kosten of een auto waarmee is gesjoemeld met de CO2 uitstoot.

De praktijk laat namelijk zien dat het nu niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een individuele procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen. De winst van het wetsvoorstel is dat de hele massazaak in één gezamenlijke procedure bij de rechter kan worden afgewikkeld. Dat is eenvoudiger en bespaart tijd en geld. De rechter stelt in één keer de schadevergoeding vast. Daarmee komt er voor een grote groep gedupeerden een oplossing en kan de zaak worden afgedaan. Nu kan een belangenorganisatie een groep gedupeerden al helpen om bijvoorbeeld een schikking te regelen zodat zij hun schade vergoed krijgen. Maar als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staan gedupeerden alsnog met lege handen en moeten zij het alleen opknappen. Verder zorgt het wetsvoorstel ervoor dat gedupeerden voldoende rechtsbescherming krijgen. Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar aan de slag om een claim in te dienen. De organisatie alsmede de financiën moeten op orde zijn. Gedupeerden weten zo aan wie ze hun belangen toevertrouwen.