Inname rijbewijs door te hard rijden

Het is de vrees van iedere automobilist die wel eens te hard rijdt: aanhouding door de politie en uw rijbewijs wordt ingenomen. Wat is dan de procedure om uw rijbewijs terug te krijgen?

Uw rijbewijs wordt door de politie binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De officier van justitie beslist daarna binnen 10 dagen of u uw rijbewijs weer terugkrijgt. U ontvangt dan bericht wanneer en waar u uw rijbewijs kunt ophalen. Binnen 10 dagen moet u uw rijbewijs terugkrijgen, ook al heeft u nog niets van de officier van justitie gehoord. Verkeersovertredingen moeten door de officier van justitie binnen 6 maanden na de dag van de inbeslagname voor de rechter worden gebracht. De rechter beslist over de zaak. Wordt de zaak niet binnen de termijn van 6 maanden door de rechter behandeld? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen.

Zolang u uw rijbewijs niet terug heeft gekregen, mag u niet rijden. Gaat u toch rijden? Dan pleegt u een misdrijf. U kunt dan een (hoge) boete of zelfs een gevangenisstraf krijgen. Het is gedurende deze periode dan ook verstandiger om u te laten rijden.