Illegale licenties bij gebruik software

Voor het gebruik van software dient een bedrijf licenties af te nemen van de leverancier van de software. Per licentie dient dan een bepaald bedrag te worden betaald.

Een werknemer was zonder medeweten van de werkgever overgegaan tot kopiëren van de software op een laptop. In de betreffende software was echter een soort alarm ingebouwd waardoor de leverancier een melding kreeg van het illegale gebruik. De leverancier claimde daarop een vergoeding van de betreffende werkgever. Deze stelde echter dat hij hiervan niet op de hoogte was en dat hij de werknemer daarom niet had kunnen beletten van deze handelswijze. Intussen werd door de werkgever getracht om de illegale software weer te verwijderen.

De rechter oordeelde dat de werkgever aansprakelijk was. Hij had de mogelijkheid van het illegaal kopiëren kunnen voorzien en had dit zijn werknemers moeten verbieden of moeten zorgdragen voor het inperken van de rechten van de werknemers op het netwerk. Ook de poging tot verwijdering van de software liet de rechter meewegen in zijn oordeel.