Ik ben opgelicht, wat kan ik doen?

Heeft u een product gekocht en is het nooit aangekomen of is het totaal niet wat u ervan had verwacht? Wordt u verrast met extra kosten die van tevoren nooit zijn gecommuniceerd? Of krijgt u dubieuze mails waarin staat dat u geld of persoonlijke gegevens moet geven? Dat zijn allemaal vormen van misleiding of oplichting.

Misleidende reclame of aanbiedingen komen vaak voor: het is meestal net iets mooier en aantrekkelijker omschreven dan dat werkelijk het geval is. Er is sprake van misleiding wanneer men oneerlijk is over de bedoelingen: prijzen noemen zonder de bijkomende kosten te vermelden zodat de totaalprijs onverwacht hoger is of onterecht keurmerken op de website laten zien. Maar ook misleidende reclame maken waarin dingen vermeld worden die niet waar zijn of gratis producten aanbieden zonder erbij te vermelden dat u daarna maandelijks producten ontvangt waarvoor u moet betalen.

U kunt de verkopende partij wijzen op deze misleiding en de overeenkomst vernietigen op grond van de juridische begrippen dwaling of bedrog. U bent immers een (koop)overeenkomst aangegaan op basis van onjuiste informatie. Een andere mogelijkheid is het ontbinden van de overeenkomst en eventueel schadevergoeding vragen op basis van de wanprestatie. Het is afhankelijk van de soort overeenkomst en de tekortkoming of dit in uw situatie een optie is. Informeer bij JuriVista wat uw mogelijkheden zijn. Wij helpen u graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *