Hond bij scheiding

Bij het eindigen van een relatie moet er verdeling plaatsvinden van de goederen en worden afspraken gemaakt over kinderen, alimentatie, woning etc. Het komt steeds vaker voor dat een huisdier inzet van een rechtszaak is.

Een hond is juridisch gezien een goed en bij een gerechtelijke procedure draait het vaak om de partijen zelf. Aan het begin van dit jaar heeft een rechter zich verdiept in de belangen van het huisdier en heeft daar zijn uitspraak op gebaseerd.

In eerste instantie kon niet worden vastgesteld dat de man of vrouw een beter recht op de hond zou hebben. De hond was gezamenlijk eigendom van de man en vrouw. Beiden gunden de andere partij niet hun geliefde huisdier toe. De belangen van de hond kwamen echter niet ter sprake. De rechter heeft informatie ingewonnen over de eigenschappen van het ras van de hond en stelde vervolgens een beheersregeling vast: het exclusieve gebruik en genot van de hond komt gedurende de oneven weken aan de vrouw toe en in de even weken aan de man.