Het onderschatte gevaar van lithium batterijen

Lithium batterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Wet- en regelgeving om het risico op brandschade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter. Elektrische technologie is haast niet meer weg te denken uit ons leven, het probleem is echter dat de ontwikkelingen omtrent elektrische technologieën zo hard gaan dat de veiligheid in het geding komt. Voornamelijk door veelvuldig gebruik van de lithium batterij.

Dit type batterij is geplaatst in bv telefoons, drones, elektrische sigaretten, voertuigen en vele andere gebruiksvoorwerpen die in steeds grotere aantallen onderdeel uitmaken van ons dagelijkse elektronische leven. Lithium batterijen zijn erg gevaarlijk omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Door een productiefout of mechanische beschadiging kunnen deze in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus de batterij uiteindelijk zal ontbranden hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige gassen gepaard gaat met enorme steekvlammen en soms zelfs explosies tot gevolg heeft. Met de toename van het gebruik van lithium batterijen neemt het aantal branden fors toe en daarmee ook de kans op schade en slachtoffers. Om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat er snel wet- en regelgeving wordt opgesteld om een juiste en veilige opslag van lithium batterijen te reguleren.