Het effect van de Wet Affectieschade

Nederland was een van de weinige EU-landen waar vergoeding van affectieschade nog niet was geregeld. Affectieschade betreft een vergoeding voor het verdriet van naasten bij overlijden én ernstig letsel. Met de Wet Affectieschade wordt het leed van naasten van slachtoffers erkend. De wet is ingegaan in 2019 en moet leiden tot duidelijkheid en tot zo weinig mogelijk discussie en procedures. De wet biedt echter nog veel ruimte voor discussie en veel zaken zullen mogelijk toch nog door de rechter worden beslecht.

De kring van gerechtigden op een uitkering bestaat uit echtgenoten, partners, levensgezellen, ouders en kinderen (ook minderjarigen). Daarnaast geldt de zorgrelatie, bijvoorbeeld de grootouders die voor een kleinkind zorgen, of zorg voor pleegkinderen. Overige nauwe persoonlijke relaties bieden ruimte voor discussie. Hoe staat het met buren of vrienden die langdurig zorgtaken hebben verricht of nog verrichten voor het slachtoffer? En hoe bewijs je bijvoorbeeld dat je een latrelatie met het slachtoffer hebt? Beroepsziekten die zich pas jaren later openbaren, zoals blootstelling aan asbest, roepen specifieke vragen op. Stel: ten tijde van de blootstelling was het slachtoffer nog getrouwd, maar als het slachtoffer overlijdt heeft deze inmiddels een nieuwe partner. De nieuwe Affectiewet biedt derhalve nog veel ruimte voor vragen en discussie, nog los van de discussie over de hoogte van de schade-uitkering. Affectieschade komt voor rekening van aansprakelijkheidsverzekeraars voor zover het niet om een strafrechtelijk feit gaat. De kosten van schadebehandeling kunnen echter hoger uitvallen als de genoemde discussiepunten voor de rechter komen.