Herzieningsplan Wet Werk en Zekerheid

Het kabinet heeft aangekondigd de Wet Werk en Zekerheid uit 2015 te willen aanpassen. Dit plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Kamers. De regeringscoalitie wenst onder meer het volgende in deze wet te wijzigen:

  1. Werkgevers hebben nu een loondoorbetalingsplicht van 24 maanden voor een zieke werknemer. Voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers wordt deze termijn verkort naar 12 maanden.
  2. Het huidige ontslagrecht kent een limitatief aantal gronden. Een werkgever moet het ontslag op één van die gronden compleet onderbouwd aantonen met een dossier. Een combinatie van de ontslaggronden die allemaal een beetje aantoonbaar zijn, was dus niet mogelijk. Men wil nu toch de mogelijkheid van combinatie toevoegen (de zogenaamde i-grond). De rechter kan vervolgens op deze grond een extra vergoeding toekennen aan werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  3. De transitievergoeding moet worden verruimd. Werknemers moeten recht krijgen op transitievergoeding vanaf aanvang arbeidscontract en niet na 2 jaar.
  4. De ketenregeling bij opvolgende contracten wordt gewijzigd van 2 naar 3 jaar. Deze periode is gelijk aan de situatie vóór de WWZ. De termijn tussen de arbeidscontracten blijft wel gehandhaafd op een half jaar.

De proeftijd in een vast arbeidscontract kan worden vastgesteld voor maximaal 5 maanden.