Geslachtsvermelding in de geboorteakte

Na diverse genderneutrale aanpassingen in onze samenleving mag de burgerlijke stand nu ook een genderneutrale vermelding van het geslacht in de geboorteakte opnemen. Dit heeft de rechtbank Limburg op 28 mei 2018 besloten. In deze zaak ging het om Robin. Hij is in 1961 geboren. De burgerlijke stand heeft toen het mannelijke geslacht in de geboorteakte opgenomen. Na de puberteit kwam Robin erachter dat hij zich geen man voelde en heeft hij medische behandelingen ondergaan om een vrouw te worden. In 2001 heeft Robin haar geslachtswijziging in de geboorteakte laten vastleggen. Uiteindelijk bleek ook dit geslacht ongepast te zijn, omdat Robin zich genderneutraal voelt. Helaas is het niet mogelijk om de geboorteakte zomaar hierop aan te passen en is daarom een verzoek aan de rechter gedaan om de akte aan te passen in ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’.

Volgens de Nederlandse wet is het sinds 1993 mogelijk om bij de geboorte een geboorteakte op te maken waarin wordt vermeld, als het geslacht van het kind twijfelachtig is, dat ‘het geslacht van het kind niet is kunnen worden vastgesteld’. Als binnen 3 maanden na de geboorte wel het geslacht kan worden vastgesteld, wordt er alsnog een nieuwe geboorteakte opgemaakt met het juiste geslacht.

De rechter is, vanwege alle maatschappelijke en juridische ontwikkelingen over genderneutraliteit, van oordeel dat de geboorteakte van Robin door de burgerlijke stand moet worden aangepast. Met deze uitspraak geeft de rechter aan dat het in Nederland mogelijk moet zijn om een genderneutrale geslachtsvermelding in de geboorteakte op te nemen. Volgens de rechter heeft de Nederlandse samenleving genderneutraliteit ondertussen voldoende geaccepteerd. Het nog niet mogelijk om als burger zelf een ‘X’ als geslachtsvermelding door de burgerlijke stand te laten opnemen. De rechter geeft aan dat dit de taak van de wetgever is.