Gebrek aan goederen: deurwaarder neemt hond in beslag

Deurwaarders kunnen beslag leggen op goederen omdat iemand een schuld heeft bij een andere persoon of bedrijf. Bij een huurder van een woning met huurachterstand ging dit net even anders. De ingeschakelde deurwaarder heeft zijn hond meegenomen. Wat zegt de wet hier over?

Een deurwaarder kan op veel goederen beslag leggen. Het is daarbij niet verboden om beslag op huisdieren te leggen. Volgens de wet mag een deurwaarder, na een uitspraak van een rechter, beslag leggen op alle spullen. De wet maakt wel een aantal uitzonderingen. Zo mag de deurwaarder géén beslag leggen op beddengoed, eetvoorraden of de kleding die je aan hebt maar bijvoorbeeld wel op de koelkast. Voor huisdieren geldt geen uitzondering, zij mogen ook in beslag worden genomen. De beslagwetgeving komt echter uit 1838. Toen bestonden er nog geen auto’s, tv’s, en laptops. En huisdieren werden heel anders gezien als nu. Huisdieren werden vroeger meestal ingezet als werkmiddel, nu zijn ze vooral gezelschapsdier. Hier houdt deze oude wetgeving natuurlijk geen rekening mee. Inmiddels is een voorstel om deze wet te moderniseren voorgelegd. Hierin wordt ook een uitzondering voor huisdieren voorgesteld. Maar dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Tot die tijd zullen we het dus moeten doen met de wetgeving van 1838. De zaak van de huurder is goed afgelopen, hij kreeg zijn hond weer terug.