Gebouwenverzekering onder druk door gestegen bouwkosten

Eigenaren van woonhuizen en bedrijfsgebouwen verzekeren deze opstallen op basis van herbouwwaarde. En veelal kent de polis ook een garantie tegen onderverzekering. Deze ‘veiligheidsclausule’ zorgt ervoor dat het gebouw gegarandeerd tegen kostprijs kan worden herbouwd. Maar is er nog sprake van deze garantie nu de bouwkosten de pan uit rijzen?

Polisvoorwaarden in geval van indexeringen en getaxeerde herbouwwaarden houden onvoldoende rekening met de huidige prijsstijgingen op de huizenmarkt en de sterk gestegen bouwoffertes. De polisvoorwaarden geven in deze tijd onvoldoende gegarandeerde bescherming voor de opstaleigenaar. De eerder vastgestelde verzekerde bedragen (de herbouwwaarde) kan dan al snel tot discussies leiden. Kan of wil een aannemer de opstal herbouwen tegen de eerder overeengekomen verzekerde som? Herbouwkosten op basis van de huidige prijzen lijken hoger te groeien dan de verzekerde sommen. Daarnaast komt ook de garantie tegen onderverzekering onder de loep te liggen omdat veel verzekeraars een garantie kennen tot een herbouwwaarde van € 600.000 of bijvoorbeeld 150% van het verzekerde bedrag. De polisvoorwaarden lijken derhalve niet goed berekend te zijn op de huidige prijsstijgingen waardoor de opstaleigenaar voor onvoorzien hogere bouwkosten kan komen te staan.

Het is dan ook belangrijk om de huidige verzekerde som kritisch te beoordelen. Ook als de opstalpolis een indexering bevat, dan kan de totaalsom tóch nog te laag zijn. Bij twijfel biedt een nieuwe berekening van de herbouwwaarde uitkomst of pas voor de zekerheid een tijdelijke verhoging van de verzekerde som van 10% á 15% toe om de huidige prijsstijgingen het hoofd te bieden.