Eénzijdige aanpassing in het arbeidscontract door de werkgever

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden en doet u een voorstel hiervoor. Of dit mag is opgenomen in uw arbeidscontract. Dit heet een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’. Uw werkgever mag niet zomaar een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden, er moet sprake zijn van zwaarwegende belangen. Ook moet hij dit eerst met u bespreken en vragen of u hiermee akkoord gaat. U kunt dan van uw werkgever verlangen dat er een voorstel met afbouwregeling wordt gedaan.

Er moet een hele goede reden zijn voor een eenzijdig wijzigingsbeding. Bijvoorbeeld als het financieel heel slecht gaat met de onderneming. Of als omstandigheden binnen het bedrijf zodanig veranderen dat het begrijpelijk is dat uw werkgever een regeling wil wijzigen. Uw werkgever moet ook met uw belangen rekening houden. Die belangen zijn vaak niet hetzelfde als die van uw werkgever. Als uw werkgever om financiële redenen een voorwaarde wil aanpassen, dan komt dit op de tweede plaats. Uw werkgever mag geen wijzigingen doorvoeren. Tenzij er voor uw werkgever een onacceptabele situatie ontstaat, dan moet hij dit aantonen. Aan de hand van ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt besloten of de wijziging doorgevoerd mag worden. Als blijkt dat het onredelijk is om van uw werkgever te verwachten dat hij een bepaalde regeling voortzet spreekt men van de juridische term ‘redelijk en billijk’. Bijvoorbeeld bij een wetswijziging of technische ontwikkelingen. Probeer dan samen tot een oplossing te komen waar u beiden tevreden mee bent.