Duidelijkheid over de billijke vergoeding bij ontslag

Volgens de Wet Werk en Zekerheid heeft de werknemer bij een dienstverband van meer dan 2 jaar recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. Als de opzegging in strijd is met de wettelijke regels, dan kan de werknemer de rechter verzoeken om daarnaast als extra een billijke vergoeding toe te kennen.

In de WWZ is niet bepaald hoe de hoogte van deze billijke vergoeding moet worden berekend. Tot eind juni werd deze vergoeding dan ook op verschillende manieren toegekend door rechters. De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven en volgt hierin het advies van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad heeft de volgende uitgangspunten gegeven voor het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding:

  • Alle omstandigheden van de situatie (bv aantal dienstjaren)
  • Gevolgen van het ontslag (bv misgelopen loon)
  • Juiste compensatie voor werknemer

Een rechter zal voortaan moeten motiveren hoe de hoogte van het bedrag is vastgesteld en welke omstandigheden hij daarbij in acht heeft genomen.