De wettelijke regels van incassokosten

Het kan voorkomen dat u een factuur niet op tijd heeft betaald. Dan moet u misschien incassokosten betalen aan het bedrijf. Dit zijn de kosten die het bedrijf heeft gemaakt om u te laten betalen. Er zijn wettelijke regels vastgesteld voor incassokosten. De herinnering aan het niet betalen van de eerste factuur heet een aanmaning. Nadat u deze krijgt heeft u nog twee weken de tijd om te betalen. Krijgt u een aanmaning voor meerdere rekeningen en u betaalt niet? Dan mag het bedrijf maar één keer incassokosten rekenen.

De minimale incassokosten zijn € 48,40 inclusief btw. Dat zijn relatief hoge bedragen voor kleine rekeningen. In de Wet Incassokosten is vastgesteld hoeveel een bedrijf van u mag vragen. Bijvoorbeeld: is het factuurbedrag tussen € 0 en € 2500, dan betaalt u 15% incassokosten met een maximum van € 375. Is het factuurbedrag tussen € 2.500 en € 5.000, dan betaalt u € 375 plus 10% over het factuurbedrag minus € 2.500. Het maximum aan kosten bedraagt dan € 625. Hoe hoger het factuurbedrag, hoe ingewikkelder de berekening van de incassokosten. Naast incassokosten mag een bedrijf u wettelijke rente van 2% in rekening brengen en uiteraard ook de btw. Let goed op de rekening die u krijgt, andere kosten mag het bedrijf niet aan u vragen. Het is altijd belangrijk om incassokosten te voorkomen. Bent u het niet eens met een rekening die u krijgt? Neem dan snel contact op met het bedrijf. Want voor u het weet krijgt u een aanmaning en een rekening met hoge incassokosten.