De schuldenrechter werkt

De aanpak van de speciale ‘schuldenrechter’ lijkt te werken. Sinds enkele maanden experimenteert de rechtbank Midden-Nederland met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Er is een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in dure juridische procedures verwikkeld raakt. Achter een niet betaalde zorgverzekeringspremie gaat vaak een woud van problemen schuil. Mensen kampen met veel meer schulden of er is bijvoorbeeld persoonlijke problematiek.

Alleen een juridisch oordeel van de rechter lost deze problemen meestal niet op, maar kan ze wel verergeren. Bijvoorbeeld omdat de gang naar de rechter hoge kosten met zich meebrengt en de geldproblemen zo nog groter maakt. Om die reden is de rechtbank Midden-Nederland gaan experimenten met speciale zittingen. Hierbij zijn naast de schuldenaar ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen aanwezig. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen. Deze aanpak lijkt te werken. Zorgverzekeraars moeten de vordering goed onderbouwen anders wordt deze afgewezen en rechters letten streng op onnodige kosten. Er kan op de zitting direct mondeling vonnis worden gewezen zodat partijen meteen weten waar ze aan toe zijn. Mensen kunnen ook direct een betalingsregeling treffen, wat ook voordelig is voor de schuldeiser, en weten ook de weg naar schuldhulpverlening sneller te vinden. De proef van rechtbank Midden-Nederland is één van de voorbeelden hoe rechters proberen niet alleen juridische knopen door te hakken maar ook mensen meteen op de zitting duidelijkheid te geven en op weg te helpen om de onderliggende problemen aan te pakken.