De rechten van het Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof biedt werknemers de mogelijkheid om werk en de zorg voor kind(eren) te combineren. Na de geboorte van zijn kind heeft de vader recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Er bestaat recht op ouderschapsverlof als de werknemer de wettelijke ouder of voogd is en op het zelfde adres woont en de verzorging en opvoeding op zich heeft genomen.

Ouderschapsverlof geldt voor iedere werknemer met een kind tot 8 jaar oud. Werknemers mogen maximaal 26 keer de arbeidsduur per week opnemen. Stel uw werknemer werkt 40 uur per week, dan heeft hij recht op 26 x 40 uur verlof. De werknemer moet 2 maanden van te voren (schriftelijk) het ouderschapsverlof aanvragen. Werkgevers mogen het ouderschapsverlof niet weigeren maar in overleg met de werknemer kan de invulling van het verlof wel wijzigen als er een zwaarwegende bedrijfsbelang is.

Het arbeidscontract van de werknemer blijft in stand en veranderen er een paar zaken. De werknemer gaat minder werken en ontvangt naar rato minder loon, vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenopbouw etc.. De werknemer blijft zijn functie in deeltijd behouden maar kan niet worden ontslagen voor het opnemen van ouderschapsverlof. Alleen als de werkgever akkoord gaat mag de werknemer het ouderschapsverlof wijzigen of intrekken, bijvoorbeeld als er sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals een echtscheiding of ziekte. Dan moet de werkgever hiermee akkoord gaan en wordt het recht van verlof opgeschort.