De rechten van een ontevreden klant

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een ontevreden klant. Is de klant altijd koning of heeft u zelf ook rechten? Natuurlijk overlegt u met de klant wat er aan de hand is. In de meeste gevallen kunt u verwijzen naar de overeenkomst waarin afspraken over de dienst, de prijs en de voorwaarden vastliggen.

Als uw werk niet voldoet aan de verwachtingen die uw klant ervan mocht hebben, dan moet u het werk kosteloos herstellen of verbeteren. Doet u dit niet binnen een redelijke termijn, dan mag uw klant het werk door iemand anders laten verrichten en de kosten op u verhalen.

Heeft u het werk niet naar behoren hersteld of verbeterd, dan bent u verplicht dit opnieuw te doen. Uw klant moet u echter daartoe wel de kans geven. Blijft uw klant ontevreden nadat u het probleem wél adequaat heeft opgelost? Dan hoeft u in principe niets te doen. Als u er onderling dan toch niet uit komt, dan biedt een klachtenregeling via uw branche- of beroepsorganisatie of de geschillencommissie mogelijk een oplossing. Zo niet, dan kan uw klant ook naar de rechter stappen.

Is het onmogelijk om de dienst alsnog goed uit te voeren, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Soms bent u verplicht om uw klant (een deel van) de betaalde prijs terug te betalen. Uw klant kan ook schadevergoeding eisen, al zal hij dan moeten aantonen dat er een verband bestaat tussen de schade en het werk dat u heeft geleverd.