De kat in de Europese Unie

Een kat buiten laten lopen zou in strijd zijn met de Europese regelgeving. Twee Nederlandse wetenschappers hebben met hun onderzoek hierover een lawine aan media aandacht ontvangen. De huiskat zou een ‘serieus risico voor 367 bedreigde diersoorten’ zijn. Niet alleen door het jagen op zijn prooi maar ook doordat een loslopende kat ziektes kan verspreiden. Volgens het onderzoek zouden alleen al in Nederland 140 miljoen dieren worden gedood door ons geliefde gezelschapsdier en zijn neef de verwilderde kat.

In de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is opgenomen dat EU-lidstaten moeten voorkomen dat beschermde dieren opzettelijk worden gedood. Het Europese Hof van Justitie stelt dat als een lidstaat weet dat een beschermd dier beschadigd of bedreigd wordt als gevolg van menselijk toedoen, er een verplichting ontstaat om daar actie tegen te ondernemen. Dat geldt zowel voor huisdieren als voor andere gevaren. De Partij voor de Dieren vindt dat katten niet de schuld mogen krijgen als de oorzaak bij de politiek ligt. Dieren-experts oordelen dat niet het gedrag van de kat het probleem is, maar het aantal katten. In geen enkel Europees land heeft de Vogel- en Habitatrichtlijn tot een verbod geleid maar volgens de onderzoekers zou dit wel moeten. Volgens hen is de huidige situatie in Nederland juridisch onlogisch. Hoe de inwoners van Nederland hierover denken hebben de heren onderzoekers inmiddels ondervonden.