De geldigheid van een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat u niet zomaar overal kunt werken na het einde van uw arbeidsovereenkomst. Er kan in staan dat u niet bij een concurrent van uw werkgever mag werken binnen een straal van bijvoorbeeld 20 kilometer. Of dat u voor een periode van 2 jaar niet bij een concurrerend bedrijf mag werken. Dit beding geldt voor een bepaalde periode na het eindigen van uw arbeidsovereenkomst.

Het is verplicht als werknemer om een concurrentiebeding op te volgen. U heeft er voor getekend in uw arbeidscontract. Gaat u weg bij uw werkgever dan kunt u soms nog afspraken maken over het aanpassen van het beding. Bijvoorbeeld voor een minder streng relatiebeding waarmee u met uw werkgever afspraken maakt over contacten met of werkzaamheden voor uw relaties. Een relatiebeding beschermt dan ook de belangen van uw ex-werkgever.

U bent verplicht u aan het concurrentie- of relatiebeding te houden. Maar dan moet het beding wel rechtsgeldig zijn. Hier zijn twee voorwaarden verbonden. Het beding moet overeengekomen zijn met een meerderjarige werknemer en het beding moet op papier staan met een handtekening van u. Het relatiebeding kan terzijde worden geschoven als uw werkgever de vereiste opzegtermijn niet in acht neemt. Of als het beding onredelijk is zoals een straal van 100 kilometer of een looptijd van 5 jaar. Maar ook als uw werkzaamheden bij uw werkgever in de loop va de jaren zijn veranderd nadat u het beding heeft getekend, zoals bij een inhoudelijk andere baan, een promotie of bij een bedrijfsovername.