De ASO-wet per 1 juli 2017, ook in Emmen

Met ingang van 1 juli 2017 treedt de Wet aanpak woonoverlast in werking. In de volksmond wordt deze wet al de Aso-wet genoemd. Met deze wet wordt art 151-d aan de Gemeentewet toegevoegd en kan de gemeenteraad een verordening opstellen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning of erf gebruikt, indien door gedragingen vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd. Door deze trapsgewijze bevoegdheidsverlening kan per gemeente worden gekeken naar de omstandigheden en de specifieke behoeftes.

De burgemeester bepaalt of de hinder door een gebruiker van een woning ernstig genoeg is om de oplegging van een gedragsmaatregel te rechtvaardigen. De gebruiker hoeft geen huurder of eigenaar te zijn; de wet is ook van toepassing op bijvoorbeeld krakers. De bevoegdheid om uiteindelijk een pand te sluiten, is een zware inbreuk op de burgerrechten en mag daarom alleen bij herhaaldelijke ernstige overlast worden toegepast. De Gemeente Emmen heeft al aangegeven gebruik te zullen maken van deze wet.