Criminaliteit door (tijdens postverzending) gestolen factuur

Deze week is JuriVista gevraagd een juridische analyse te geven over een uitgebleven betaling op een via de post verzonden factuur. De factuur is door de ondernemer (A), die conform de opdrachtovereenkomst werkzaamheden verricht heeft, met de post verzonden naar de opdrachtgever (B).

Tijdens de postverzending is de factuur door een crimineel onderschept. De factuur is vervolgens perfect nagebootst, zijn echter de bankgegevens veranderd waarna de factuur direct weer via de post naar B is gezonden. B betaalt conform afspraak de factuur echter het bedrag belandt op de rekening van de crimineel. A informeert na enige tijd of er nog betaling volgt en zo komen A en B er achter dat de factuur ‘onderweg’ onderschept en vervalst moet zijn. De crimineel kan vooralsnog niet achterhaald worden om de foutieve betaling terug te vorderen.

Juridisch gezien rust het risico op B dat het geld bij A terecht komt. A heeft conform de overeenkomst gewerkt en gefactureerd en deed verder niets wat de verantwoordelijkheid voor deze betaling bij A zou kunnen leggen. Onder deze omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, komt de betaling op het verkeerde rekeningnummer voor rekening en risico van B. Ondernemer A kan derhalve alsnog het verschuldigde bedrag vorderen van B, terwijl B zelf aktie moet ondernemen om de foutieve betaling retour te krijgen. De essentie van dit verhaal is dat het verstandig is om altijd de factuurgegevens te controleren op de juiste bankgegevens.