Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Na ruim 10 jaar alsnog een compensatie voor een tekortkoming bij zwangerschap en bevalling, hoe zit dit? Als gevolg van een wijziging in de WAZO (wet arbeid en zorg) is in 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen komen te vervallen. In 2008 werd deze uitkering opnieuw mogelijk via de ZEZ (wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen).

De vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, hebben een dergelijke uitkering dus niet ontvangen. Na diverse rechtspraken en uiteindelijk de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2017, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om een compensatieregeling op te zetten. Vanaf 15 mei tot 1 oktober 2018 kan de betreffende groep, circa 20.000 vrouwen, een aanvraag indienen voor een compensatie. Het compensatiebedrag van € 5.600,00 bruto zal vanaf 1 januari 2019 worden uitgekeerd. Het betreft een inkomensvoorziening en kan derhalve gevolgen hebben voor toeslagen. Het aanvraagformulier is vanaf 15 mei te downloaden via de website van het UWV.