Cameratoezicht

Steeds vaker zien we camera’s aan de gevel van een woonhuis, zoals bijvoorbeeld een videodeurbel. Dit systeem neemt waar wie voor de deur staat of als er een poging tot inbraak wordt gedaan. Camera’s nemen echter veelal méér beelden op dan alleen het eigen terrein, bijvoorbeeld voorbijgangers op de openbare weg of een deel van de tuin van de buren. Is dit toegestaan?

Deze ‘extra’ beelden zijn alleen toegestaan als de camera het eigendom van de buren en/of de openbare weg niet of in ieder geval zo min mogelijk vastlegt. U dient altijd de privacy van anderen in acht te houden en geen inbreuk te maken op hun privacy-recht. Verder dient u mensen (tijdig) te informeren op het feit dat zij gefilmd worden middels een pictogram of informatiebordje, zodat zij ervoor kunnen kiezen om te vertrekken als zij niet gefilmd willen worden. Heimelijk cameratoezicht, zoals de wet dit noemt, is verboden. Alleen in uitzonderlijke situaties mag u een camera richten op andermans terrein of openbare gelegenheid. U dient dan aan te tonen dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang en dat het gebruik van een camera noodzakelijk en onvermijdelijk is.