Burenruzie? Spreek de verhuurder aan!

In een dichtbevolkt land als Nederland is een burenconflict soms onvermijdelijk. Meestal ontstaat een ruzie naar aanleiding van bepaalde overlast, zoals geluidsoverlast, of onenigheid over elkaars eigendom, bijvoorbeeld met betrekking tot de erfgrens of overhangende takken. Ook achterstallig onderhoud bij de buren kan tot problemen leiden omdat daardoor de waarde van de huizen in de omringende buurt minder waard kunnen worden.

Het burenrecht regelt veel van de rechten en plichten van buren. Vaak is de beste oplossing om samen met de buren tot een oplossing te komen, maar soms moet toch een mediator, de wijkagent of de rechter eraan te pas komen om de geschillen te beslechten.

Indien u een woning huurt van dezelfde verhuurder als uw buurman, dan kunt u in geval van een conflict ook de verhuurder aanspreken. De verhuurder heeft namelijk de plicht om u woongenot te bieden. Overlast door een andere huurder kan een inbreuk vormen op dit woongenot waartegen de verhuurder moet optreden.

Biedt het voorgaande geen oplossing, dan kunt u tenslotte een rechtszaak aanspannen tegen uw buurman. De rechter zal zich dan buigen over het conflict en de knoop doorhakken.