Boete AVG

Onlangs heeft de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens aan Uber een boete opgelegd van € 600.000. Deze sanctie werd gegeven voor het overtreden van de meldplicht datalekken. In 2016 werd Uber gehackt waardoor gegevens van klanten en chauffeurs wereldwijd bekend werden gemaakt aan onbevoegden. Uber heeft dit feit stilgehouden en de hackers zwijggeld betaald, maar vorig jaar werd het datalek alsnog bekend gemaakt. In Groot Brittannië bedroeg de boete € 434.000 en in de Verenigde Staten heeft Uber voor een bedrag van 130 miljoen een schikking getroffen.

Vanaf 1 januari 2016 dient een datalek binnen 72 uur na de ontdekking te worden gemeld aan de AP en aan de getroffen personen. De opgelegde boete is nog op basis van de oude Wet bescherming persoonsgegevens. Onder de huidige AVG kan de boete nog veel hoger uitvallen, nl 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde omzet. In uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs verdubbeld worden! Voorkom boetes en meld een eventuele datalek altijd op tijd.