Betere positie werknemers bij doorstart bedrijf

Onlangs is een wetsvoorstel gedaan door ministers Dekkers en Koolmees om tot een betere positie te komen voor werknemers in geval van een faillissement. De medewerkers van een failliet bedrijf moeten na doorstart in principe dezelfde arbeidsvoorwaarden behouden als ze in dienst komen bij de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Alleen indien door de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden wordt daarvan afgeweken.

Veel medewerkers verliezen na een faillissement hun baan. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2017 leidde tot veel discussie. Het Hof oordeelde dat bij de zogenaamde ‘pre-pack-doorstart’ van een kinderopvang dat de werknemers recht hadden op behoud van hun baan en arbeidsvoorwaarden. Bij een pre-pack-doorstart heeft de rechter in het zicht van een faillissement een curator benoemd die vóór een faillissement al betrokken is bij de voorbereiding van een doorstart. Het wetsvoorstel moet meer duidelijkheid bieden. Potentiële kopers kunnen een verantwoord bod doen vanwege de zekerheid over arbeidskosten. Verder krijgen de OndernemingsRaad en de PersoneelsVereniging het recht om advies uit te brengen over een voorgenomen doorstart.