Beperking wettelijke gemeenschap van goederen per 01-01-2018

De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het voorstel tot aanpassing van de gemeenschap van goederen. Als een van de weinigen landen kent Nederland nu het systeem van algehele huwelijksgemeenschap.

Dit zal wijzigen per 1 januari 2018. Voor huwelijken die gesloten zijn of worden voor deze datum verandert er niets. Er is standaard een gemeenschap van goederen van toepassing, tenzij u kiest of heeft gekozen voor huwelijkse voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de vermogens van de afzonderlijke partners bij aanvang van het huwelijk buiten de huwelijksgemeenschap blijven. Dat geldt ook voor de afzonderlijke schulden die ontstaan zijn in de periode vóór het huwelijk. Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen vallen eveneens niet in de huwelijksgemeenschap. Daardoor zal een uitsluitingsclausule niet meer nodig zijn. Huwelijkse voorwaarden blijven wel bestaan. Er blijft immers een gemeenschap bestaan ten aanzien van al het vermogen (en schulden) dat na het sluiten van het huwelijk wordt ontvangen of opgebouwd. Dat betekent ook dat tijdens het huwelijk administratief goed moet worden bijgehouden wat tot welk vermogen behoort om in geval van scheiding tot een juiste verdeling te kunnen komen.