Belastingdienst: telefonische horing in bezwaarprocedure

Een zaak waarin de belastingdienst door de rechter op de vingers is getikt: een burger had verzuimd om belastingaangifte te doen en ontving daarom van de Belastingdienst een aanslag en een verzuimboete. De burger stelde bezwaar in en verzocht daarbij om telefonisch gehoord te worden. De belastinginspecteur had meerdere malen geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de belastingplichtige, maar zonder resultaat. De Belastingdienst handelde daarom het bezwaar af zonder eerst een horing te houden.

De zaak kwam voor de rechtbank en in eerste aanleg werd de burger in het ongelijk gesteld. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof echter anders. Het Hof stelt dat de inspecteur meer moeite had moeten doen en bijvoorbeeld een brief had kunnen sturen met voorstel voor een belafspraak om gehoord te worden. Door het bezwaar zonder horing af te handelen is de burger mogelijk in zijn belang geschaad. Deze uitspraak leidt ertoe dat de Belastingdienst het bezwaar van de burger opnieuw in behandeling moet nemen en tevens moeten de kosten van deze belastingplichtige vergoed worden.