Bekende Nederlander zet beelden online van een poepende student. Mag dat?

Een Bekende Nederlandse zanger zet op Instagram beelden van een student die bij zijn garage poept. Volgens de zanger moet de persoon opdraaien voor de consequenties als hij zo’n daad pleegt. Maar mag dit zomaar? Mag je als burger iemand op internet zetten als ze iets doen wat je niet aanstaat?

Artikel 22 van de Wet bescherming persoonsgegevens zegt dat de verwerking van persoonsgegevens van iemand die strafbaar of hinderlijk gedrag vertoont verboden is, afgezien van een paar uitzonderingen. Als hoofdregel geldt dat het slechts is toegestaan als er een algemeen en zwaarwegend belang wordt gerechtvaardigd. Er moet in elke situatie dus een belangenafweging worden gemaakt. Weegt het belang van de zanger om ervoor te zorgen dat niemand meer zijn behoefte doet bij zijn garage of zijn vrijheid van meningsuiting zwaarder? Of heeft het belang van de student om niet herkenbaar in beeld te komen voorrang?

De regels van het portretrecht zijn van toepassing als iemand jouw portret zonder jouw toestemming verspreidt via bijvoorbeeld instagram of facebook. Er is sprake van een ‘portret’ op het moment dat iemand wordt herkend op de afbeelding. Je mag je verzetten tegen iemand die jouw portret op social media plaatst. De student heeft ook het recht om ‘vergeten te worden’, om privacy gevoelige informatie te laten verwijderen bij bedrijven, een website en zoekmachines. De Hoge Raad heeft eerder zelfs geoordeeld dat een zoekmachine een verwijderingsverzoek in eerste instantie altijd moet uitvoeren, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij het recht op ‘vergeten te worden’ heeft het ‘recht op privacy’ van de persoon zelf voorrang. Dit betekent dat in dit geval het recht van de student zwaarder weegt dan het recht van de zanger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *