Auteursrecht op smaak?

Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat smaak geen bescherming uit het auteursrecht heeft. Wat was het geval? Producent X vond dat de smaak van een smeerdip van producent Y vergelijkbaar was, waardoor het marktaandeel van X kleiner werd. X stelde zich op het standpunt dat de smaak van haar smeerdip auteursrechtelijk beschermd was en dat verveelvoudiging door Y derhalve ongeoorloofd was. Het gerechtshof heeft uiteindelijk prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie waaronder de vraag of smaak in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Het Hof oordeelt dat dit niet het geval is. Het voorwerp van bescherming dient voldoende nauwkeurig en objectief geïdentificeerd te kunnen worden. Daardoor kan een ieder vaststellen wat precies beschermd is. Dat is bij smaak niet mogelijk. Smaak is persoonlijk en voor ieder verschillend. Wellicht wordt het in de toekomst wel mogelijk om smaken objectief en nauwkeurig vast te stellen als gevolg van technische of wetenschappelijke ontwikkelingen. Producent X zal vooralsnog haar concurrentie moeten dulden.