Aftrek partneralimentatie leidt tot meer rechtszaken

Uit het Belastingplan 2019 blijkt dat de overheid de aftrek van partneralimentatie wil verlagen van het maximale 51,95% naar 37,05 procent. Dit zal stapsgewijs aangepast worden vanaf 2020 tot 2023. Het gevolg is dat vele ex-partners aanzienlijk meer belasting betalen. Ligt u momenteel in scheiding en bent u bezig met het opstellen van afspraken voor het echtscheidingsconvenant? Dan adviseren wij u nu al rekening te houden met deze nieuwe maatregel.

Het ligt voor de hand dat velen een verzoek bij de rechter zullen indienen om verlaging van de alimentatie aan te vragen. Deskundigen zijn van mening dat het merendeel van deze aanvragen zal worden gehonoreerd. De vereniging van familie- en erfrechtadvocaten & scheidingsbemiddelaars voorziet dat deze nieuwe maatregelen uiteindelijk extra kosten oplevert voor de staat in plaats van de beoogde lastenvermindering. De partners die namelijk een lager bedrag aan alimentatie ontvangen zullen diverse toeslagen ontvangen zoals zorg- en huurtoeslag. In het convenant kan een artikel worden opgenomen dat een nieuwe alimentatieberekening zal worden opgemaakt indien de maatregel daadwerkelijk zal worden doorgevoerd. Wilt u hierover meer weten? Wij helpen u graag indien u vragen of om uw persoonlijke scheidingsituatie te bespreken.