Affectieschade voor slachtoffers

Twee maanden geleden is het wetsvoorstel Affectieschade aangenomen. Vanuit deze wet wordt het mogelijk voor naasten van slachtoffers met ernstig blijvend letsel of voor nabestaanden van een overleden persoon om een schadevergoeding te ontvangen van de hiertoe aansprakelijke partij. De kring van vorderingsgerechtigden is door deze nieuwe wet aanzienlijk uitgebreid. Affectieschade is een vergoeding voor de naasten van de gekwetste personen, niet voor de gekwetste persoon zelf.

De ‘omstander’ wordt door deze wet nu beschouwd als ‘slachtoffer’. De bedragen ter vergoeding van affectieschade variëren tussen € 12.500,00 en € 20.000,00 en worden iedere periode van 5 jaar opnieuw vastgesteld. Er zijn vanuit de wet vaste bedragen gehanteerd om langdurige en pijnlijke discussies over de omvang van het leed van de naasten te voorkomen. Deze langdurige discussies zijn immers in de afgelopen jaren wél vaak aan de orde geweest in ernstige letselschadezaken. De toe te kennen affectiebedragen verschillen al naar gelang er sprake is van ernstig blijvend letsel of een overlijden. De relatie tussen de naasten en het slachtoffer speelt bij de vaststelling van de bedragen ook een rol. Als er sprake is van een gezinssituatie worden hoge bedragen toegekend. Dat geldt ook bij inwonende pleeg- of stiefkinderen. Als het overlijden of het letsel door een misdrijf is veroorzaakt zal de affectievergoeding ook aanzienlijk hoger zijn.