Adidas verliest rechtszaak over 3-strepen merk

De artikelen van het sportmerk Adidas zijn al vele jaren duidelijk herkenbaar door de drie strepen. Adidas heeft de afgelopen jaren meerdere rechtszaken gevoerd tegen andere sportfabrikanten die een beeldmerk hanteerden die veel leek op de drie strepen. Adidas vroeg in 2013 bescherming van het beeldmerk door een zogenaamde EUIPO bij het Europese Merkenbureau aan te vragen. Adidas moet dan aantonen dat er sprake is van een ‘intrinsiek onderscheidend vermogen’. Het Gerecht van de Europese Unie heeft besloten dat een van de drie-strepenmerken van Adidas niet geldig is als handelsmerk.

Het merk van Adidas, dat bestaat uit drie parallel lopende zwarte strepen tegen een witte achtergrond, is nietig verklaard door het Gerecht van de Europese Unie. Het merk is volgens het Gerecht niet in staat om de kledingstukken van Adidas te onderscheiden van die van andere ondernemingen en daarmee niet in staat de primaire functie van een merk te vervullen. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen bestond in eerste instantie al bij de EUIPO-aanvraag. Adidas heeft in 2013 niet voldoende aangetoond dat het merk voldoende onderscheidend is. In de nietigheidsprocedure stelde Adidas zich onder meer op het standpunt dat de merkregistratie betrekking zou hebben op een streeppatroon, een afbeelding van doorlopende strepen op kledingstukken, ongeacht de lengte van deze strepen. Het Gerecht ziet dit evenwel anders en oordeelt dat sprake is van een beeldmerk van een logo, gevormd uit een rechthoek van drie zwarte strepen op een witte achtergrond. De rechter heeft derhalve het oordeel van het Europese Merkenbureau bevestigd.