Aansprakelijkheid dader ernstige voetbalovertreding

We hebben het al vaker aangehaald. Ernstige overtredingen in sport en spel situaties levert vaak aansprakelijkheid voor de dader op als het een overtreding betreft die het slachtoffer niet hoefde te verwachten in het betreffende spel. Bijvoorbeeld een tennisspeler die uit frustratie zijn racket smijt naar de tegenstander. Of, wat vaker voorkomt, een grove tackel of een zogenaamde doodschop in het voetbal.

Het is al weer 14 jaar geleden dat een voetballer van Sparta een tegenstander van Go Ahead Eagles zo ernstig schopte dat dit het einde van de voetbalcarriëre van het slachtoffer betekende. Het slachtoffer maakte deze zaak aanhangig bij de rechter en heeft de dader met succes aansprakelijk gesteld. Sinds deze roemruchte zaak zijn er meer rechtszaken aangespannen tegen voetballers die een grove overtreding hebben gemaakt en welke door de scheidsrechter met een rode kaart zijn bestraft. De rechter ziet een parallel tussen een rode kaart en een opzettelijke handeling. Het aantal soortgelijke rechtszaken is tot dusver echter vrij laag geweest ondanks dat jaarlijks circa 8.000 blessures ontstaan door grove overtredingen. Ook het AIC, het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum, vindt het lage aantal rechtszaken opvallend, temeer daar uit hun onderzoek is gebleken dat het voetbalslachtoffer bijna altijd deze rechtszaak weet te winnen. Ook valt op dat zorgverzekeraars niet of nauwelijks hun medische kosten op de dader verhalen terwijl hier wel een mogelijkheid toe is. Het is mogelijk dat slachtoffers van mening zijn dat overtredingen nu eenmaal bij het voetbalspel horen en dat ze bij een blessure daarom niet moeten ‘zeuren’ maar dit is verder niet onderzocht. Feit is dat aansprakelijkheid ook aan de orde kan zijn bij niet verwachte spelsituaties en dat gemaakte kosten of misgelopen inkomsten kunnen worden verhaald op de dader.