Ontbreken leveringsvoorwaarden groot risico voor MKB

45% van alle ondernemers gebruikt géén of gedateerde algemene voorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek onder het MKB. Slechts 30% van het MKB controleert minstens eens per jaar de gebruikte leveringsvoorwaarden in de communicatie met afnemers en leveranciers. Het ontbreken van leveringsvoorwaarden of hanteren van onvolledige leveringsvoorwaarden leidt vaak tot kostbare conflicten.

Lees “Ontbreken leveringsvoorwaarden groot risico voor MKB” verder

Minder spijbelaars voor de rechter

Het aantal van spijbelen verdachte jongeren dat zich voor de rechter moet verantwoorden daalt. De oorzaak: de onderliggende problematiek wordt beter aangepakt. Een gang naar de rechter niet altijd de beste oplossing, aldus jeugdrechter mevrouw Tempel. Vorig jaar deed de rechter uitspraak in bijna 3200 zaken waarbij verdenking was van overtreding van de Leerplichtwet, tegen nog zo’n 3600 zaken in 2015.

Lees “Minder spijbelaars voor de rechter” verder

Rechtbank vindt 9% rente op hypotheek te hoog

Een vrouw die in verweer kwam tegen een naheffing van de belastingdienst voor teveel opgevoerde hypotheekrente hoeft niet te rekenen op teruggave. De rechtbank oordeelde eind vorige maand dat de 9% hypotheekrente die de vrouw opvoerde bij haar belastingaangifte op dat moment niet gangbaar was. Een rentepercentage van 4,5% acht de rechtbank redelijker.

Lees “Rechtbank vindt 9% rente op hypotheek te hoog” verder

Gebouwenverzekering onder druk door gestegen bouwkosten

Eigenaren van woonhuizen en bedrijfsgebouwen verzekeren deze opstallen op basis van herbouwwaarde. En veelal kent de polis ook een garantie tegen onderverzekering. Deze ‘veiligheidsclausule’ zorgt ervoor dat het gebouw gegarandeerd tegen kostprijs kan worden herbouwd. Maar is er nog sprake van deze garantie nu de bouwkosten de pan uit rijzen?

Lees “Gebouwenverzekering onder druk door gestegen bouwkosten” verder

Ketenregeling arbeidscontracten

In de huidige WWZ is geregeld dat een werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten mogen sluiten binnen 2 jaar; indien een 4e contract wordt gesloten of de periode van 2 jaar is verstreken, dan heeft de werknemer automatisch recht op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Als de termijn tussen 2 tijdelijke contracten mimimaal een half jaar betreft, dan stopt de keten en begint de telling weer opnieuw. In een CAO kan worden afgeweken van de ketenregeling.

Lees “Ketenregeling arbeidscontracten” verder

Veel bedrijfsbranden door menselijk handelen

Menselijk handelen blijkt de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden te zijn. En daarmee is dit handelen één van de grootste bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Dit constateren verzekeraars na analyse van recente brandoorzaken bij bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt de top 10 van meeste brandoorzaken er als volgt uit te zien:

Lees “Veel bedrijfsbranden door menselijk handelen” verder

Waardedaling woning: planschade

Planschade is schade door waardedaling van uw woning of vermindering van woongenot. Deze schade is ontstaan door planologische maatregelen die de gemeente neemt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de gemeente moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Planschade mag bijvoorbeeld niet voorzien zijn ten tijde van de aankoop van de betreffende woning.

Lees “Waardedaling woning: planschade” verder